Avaluació d’idioma per a selecció de personal

Oferim la possibilitat de tenir aquest servei addicional per dur a terme una avaluació de la capacitat de comunicació dels candidats de manera que els nostres clients puguin contractar persones amb el nivell d’idioma que estan buscant.

Aquesta avaluació consisteix en un examen teòric, un exercici d’addició, comprensió lectora i redacció i una valoració oral d’uns 5 minuts.

www.babelia-leveltest.com